Hukukun Tüm Alanlarında Uzman Avukat Kadrosuyla Mükyen Hukuk Bürosu

Randevu Al Hemen Danış

Biz Kimiz

  Mükyen Hukuk Bürosu, geleneksel hukuk alanlarında uzmanlaşmanın yanı sıra dijitalleşen dünya ile beraber hukukun inovatif alanlarında da uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Söz konusu uzmanlaşma çalışmaları daima meslek ve etik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

  Vizyoner bir bakış açısına sahip olan Mükyen Hukuk Bürosu, yerel ve uluslararası deneyimlerini uzmanlıkla pekiştirerek nitelikli temsil sağlar. Büromuz; hukukun temel alanları, inovasyon ve global olmak gibi üç temel ilke üzerinde ilerlemektedir. Bu ilkeler üzerinde inşa edilmiş uzmanlıklarımız ise şunlardır ;

  Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, SPK Hukuku, FinTek Hukuku, Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku, Yabancılar Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Start-up Hukuku, E-Ticaret Hukuku, E-Spor Hukuku, Spor Hukuku, Enerji Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Rekabet Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Yapay Zeka Hukuku ve Uluslararası Hukuk

Başlıca Faaliyet Alanlarımız

Alanında uzman avukatlarıyla Mükyen Hukuk Bürosu her türlü hukuki uyuşmazlığınızda sizleri temsil eder. Avukatlarımızın başlıca çalışma alanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.


Gayrimenkul Hukuku | Mükyen Hukuk Bürosu

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklarda ortaya çıkmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nda; mülkiyet kavramı, mülkiyet dışındaki ayni haklar, irtifak hakkı, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni, zilyetlik ve tapu sicili düzenlenmiş bulunmaktadır.

İnşaat Hukuku | Mükyen Hukuk Bürosu

İnşaat Hukuku

İnşaat sektöründe hem konut ve işyeri olmak üzere özel inşaat projeleri yapılırken hem de kamu için hastane, okul, baraj, elektrik üretim tesisi, yurt ve kamu binaları vb. gibi çeşitli kamuya yönelik projeler de gerçekleştirilir. Bu nedenle İnşaat Hukukunun hem idare hukuku hem de özel hukuk kurallarını içeren karma bir disiplin olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketler Hukuku | Mükyen Hukuk Bürosu

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticari faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, her biri ayrı bir tüzel kişiliği bulunan, aynı zamanda birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, ortakları, türleri, kuruluştan sonra idareleri, işletilmeleri ve temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyelerini inceleyen şirket ve firmalar içi bütün hukuksal süreçleri belirleyen ticaret hukukunun en önemli alt dallarından biridir.

Yabancılar Hukuku | Mükyen Hukuk Bürosu

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen yabancı vatandaşlığa sahip kişiye hangi hukukun uygulanacağı, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin nasıl belirleneceği gibi hususların incelendiği bir hukuk dalıdır. Yabancının vatandaşlık kazanmasından mirasına, hangi hukukun uygulanacağına kadar geniş bir alana sahiptir.

İş Hukuku | Mükyen Hukuk Bürosu

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku; işçi işveren ilişkisi, iş sözleşmeleri, işçi ve işverenin hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi, çalışma süreleri ve izinler, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, arabuluculuk, grev ve lokavt, toplu hak uyuşmazlıklarında öncesinde arabulucuya daha sonra mahkemeye başvurmayı kapsamaktadır.

Ceza Hukuku | Mükyen Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, bireylerin işledikleri suçları ve bunlara ilişkin yaptırımları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının temel amacı suç işlenmesini önlemek, suçlar kapsamında kişilerin hak ve özgürlüklerini, bununla birlikte kamu düzeni ve hukuk devletini korumaktır. Kendi içinde; maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve ceza infaz hukuku olmak üzere üç alt başlığa ayrılır..

Yayınlar

Hukuki gelişmeler ile alakalı faydalı, güncel bilgilere ve haberlere erişebilirsiniz.

Tüm uyuşmazlıklarınızı bize her zaman danışabilirsiniz.